Ylva Westerlund
11–20 december 2003
Vernissage torsdag 11 december kl 19-21
Plats: Simon Says c/o Enkehuset, Stockholm

Det råder en stadssegregering inom Sveriges konstvärld. I Stockholm visas mest stockhomskonstnärer, i Malmö malmökonstnärer och i Göteborg göteborgskonstnärer. Den bakomliggande orsaken är ofta enkel: det finns helt enkelt inga ekonomiska resurser för att betala biljett, boende och uppehälle för de inbjudna konstnärerna. Det är dessutom betydligt enklare att söka ett utbyte med konstnärer bortom Sveriges gränser, än inom. Simon Says vill bryta det här mönstret och har därför bjudit in Signal, ett icke kommersiellt utställningsrum för samtidskonst i Malmö, att presentera en uställning på Enkehuset.

Signal har i sin tur bjudit in Ylva Westerlund att visa verket S.S.E.F.F (Svenska Satanist- Engelbrektska -Feminist föreningen). I denna installation ställs frågor kring hur ett politiskt budskap konstrueras och hur vissa fraser på gränsen till klichéer återkommer oavsett var avsändaren befinner sig på den politiska skalan. Detta meddelande riktar sig till de som är trötta på förtryckande politik, till de som ännu inte övergett sin förmåga till kritik och sitt perspektiv på politiska händelser står det att läsa i föreningens programförklaring.

S.S.E.F.F är en förening som i sin vaghet både kan läsas som t ex protofascistisk eller anarkistisk. Kan en sammanslutning såsom S.S.E.F.F verkligen vara möjlig? Hur långt kan exempelvis en slags humanistisk feminism vandra och blandas till åt höger utan att tappa bort det den står för- bl a att verka för jämlikhet samt föra en politik mot asymmetrisk maktfördelning och patriarkatet? De tolkningsmässiga stridigheter som infinner sig mellan föreningens självklara manifest och de enskilda gruppernas egentliga ståndpunkter ifrågasätter även de system med vilka vi skapar mening och innehåll. I den förvirring som följer måste vi som läsare skärpa vår uppmärksamhet och själva ta ställning.