Release för Subaltern 2018 #3 & #4
Torsdag 6 juni 2019
kl 19

Jubileumsåren 2018 och 2019 är det 50 år sedan strejkerna och protesterna i Frankrike i maj-juni 1968 och den heta hösten i Italien 1969. Det är också 100 år sedan de tyska revolutionsförsöken 1918 och 1919. I Subaltern #3 och #4 vänder vi oss till dessa uppror och revolutioner som blivit till museiföremål och ett tillfälle för tidskrifter och förlag att ge ut minnesskrifter. Om de krafter som sattes i rörelse sökte vägar ut ur vår värld kan vi idag, från vår horisont, se hur de knuffade in den teknologiska civilisationen i en ny fas. De är inte längre en del av vår värld, men lade grunden för vad Jacques Wajnsztejn har kallat kapitalets revolution, en implementering av det socialistiska programmet på kapitalismens grunder.

Vi vänder oss emellertid inte till dessa händelser enbart för att med kritisk blick visa hur de har genererat den samtida, hedonistiska människa som ser igenom upproret som en naiv metaberättelse, utan också för att demonstrera att det i världens pågående sönderfall också finns en livsdynamik som gång på gång gör människor kapabla att tänka, handla och agera mot apparaternas envälde.

Redaktionsmedlemmen och litteraturvetaren Erik Erlanson presenterar tidskriftens program och talar om Jean-François Lyotards självkritiska reflektioner över sin omvandling från politisk aktivist till borgerlig filosof.

Redaktionsmedlemmen och poeten Gustav Sjöberg läser ur sin kommande poetik, från vilken “marginalanmärkning om högerkultur och poesi” i #3/2018 är hämtad.