Release, uppläsning och diskussion med Pär Thörn
Måndag 12 maj 2008
kl 19

I Din vän datamaskinen utgår författaren ifrån en dator och öppnar via dess funktioner upp ett säreget litterärt universum. Rättshaverism, självtestsystem och aktivistkulturen inom svensk-albanska vänskapsförbundet i Västerås är några av dess beståndsdelar. Någonstans i bakgrunden finns också den mystiske kontoristen Roj Byfors, som bär på såväl poetiska ambitioner som Libyenromantik.

Pär Thörn är författare och performance-, konceptkonstnär som arbetar med text, ljud och handlingar.