Nytt datum TBA
Söndag 15 mars 2020

kl 13-16 på Inkonst

När publicistiska rum inskränks till fördel för ideologisk och marknadsdriven kommunikation växer behovet av kritiska samtal i mångfaldiga format och språk. Under rubriken ”Redaktionsmöte” arrangerar konsttidskriften Paletten i vår två öppna symposier i Malmö och i Stockholm, och medverkar vid ett ytterligare i Göteborg. Tanken är att dessa möten ska undersöka metoder och format för konstkritik för att etablera perspektiv som inte bara granskar konsten, utan som också bidrar till att förändra förutsättningarna att se på konst. Efterföljande material bearbetas i samarbete med lokala redaktörer och publiceras på Palettens webb under hösten 2020.

Fokus: Mötet vid Inkonst är det första av de tre av vårens redaktionsmöten där fokus sätts på kritik, både som en omsorgspraktik och som ett kollektivt projekt. Vad är omsorg (i ett konstsammanhang), vilka ger omsorg och vilka mottar den? Hur kan konstkritik bidra till konstlivet och förbättra villkoren för kulturarbetare? Kan vi kollektivt etablera gemensamma kriterier och värden? Vad berättar vi som kritiker och vilka berättelser blir hörda? Detta är några av de frågor som vi hoppas kunna diskutera under symposiet. Fokus sätts även på geopolitiska gränssnitt – både de mellan Malmö och Köpenhamn,  men även de materiella och identitetsmässiga skiljelinjer som präglar vårt arbete och våra liv i historia, samtid och framtid. Hur påverkar dessa förhållanden vad vi skriver och vem som gör det? Mötet hålls på Inkonst i samverkan med Inter Art Center (IAC) och i samarbete med Signal – Center för samtidskonst och podcasten Critical Dialogues (Christine Antaya och Matthew Rana).

Preliminära talare:
– Jakob Jakobsen (Köpenhamn), konstnär och skribent
– WeRCurious (Malmö), tvärdiciplinärt omsorgsnätverk
– Critical Dialogues (Malmö), konstkritikerna och redaktörerna Christine Antaya och Matthew Rana
– documentations.art (Paris), anonymt redaktionskollektiv

Lokala redaktörer: Christine Antaya och Matthew Rana

Plats: Inkonst, Malmö
Fri entré med begränsat antal platser. Anmäl dig till fvsandstrom@gmail.com