Ann Böttcher, Kajsa Dahlberg, Tova Mozard & Ylva Westerlund

8 december 2001–13 januari 2002
Vernissage lördag 8 december

Signal presenterar utställningen Pure et Dure, ett samarbetsprojekt mellan Ann Böttcher, Kajsa Dahlberg, Tova Mozard och Ylva Westerlund.

Pure et Dure är en installation eller kanske snarare en display för ett försök att kartlägga motstånd inom konst och angränsande områden. En bokhylla formar sig som en mindmap över väggen. Den innehåller böcker, filmer, bilder och följer bl a manifestets historia tillbaka till prerafaeliternas 1800-tal och delar sig vidare mot populärkulturella, konstnärliga, filosofiska och politiska förgreningar. Varje del av den information som redovisas har en koppling till något annat och därför tillåts verket utveckla sig likt en deckare där den centrala frågan blir: Vem är Luther Blisset?

Pure et Dure, som ordagrant översatt betyder ren och hård är ett namn lånat från fransk avantgardefilm med bl a regissörer som Jean Luc Godard och Guy Debord. Guy Debord startade situationiströrelsen tillsammans med sin vän Raoul Vaneigem efter att ha inspirerats av en föreläsningsserie med filosofen, marxisten och författaren till boken ”Critique of Everyday Life”, Henri Lefebvre. Debord var en stor inspirationskälla för Malcolm McLaren och punken, men också för grupper som ”King Mob”, ”Up against the wall motherfuckers”, ”Barbie Liberation movement”, ”Association of Autonomous Astronauts” och många andra som ville och fortfarande vill kritisera förhållandet mellan enskilda människor och konsumtionssamhället.

Den som söker information om Guy Debord finner troligen boken ”Guy Debord is really dead” skriven av en man vid namn Luther Blissett. Undrar man vidare vem Luther Blissett är kan man ganska lätt få reda på att han spelade fotboll för Milan under några år på 80-talet, men detta visar sig inte vara samme man. Den andra Luther Blisset är mycket svårare att få grepp om. Han har, förutom böcker, även skrivit poesi, utfört politiska och konstnärliga aktioner, spelat tresidig fotboll, varit dadaist och skapat stor förvirring bland bokförläggarna på Berlusconiägda bokförlaget Mondadori. Luther Blissett är som Spartacus i Stanley Kubricks film med samma namn, där varenda slav som tillfångatas av Crassus säger sig heta Spartacus.