Hans Carlsson
Onsdag 10 juni 2015
kl 19

En föreläsning om framåt- och bakåtrörelser i Malmö. Zygmunt Bauman menar i sin essä Från Pilgrim till Turist att det moderna subjektets föreställning om en påverkbar framtid uppvisar likheter med pilgrimens tro på vandringen som en källa till inre ro och upplysning. Baumans resonemang, tillsammans med reflektioner kring Jan Troells film Båten (1962), som också kommer att visas under kvällen, är referenspunkter i en föreläsningen om Malmö, nostalgi, gränsdragningar, perspektivfönster och brovandringar.

Bild: Eric Sigfrid Perssons arkiv / Malmö stadsarkiv