Parallell historia – Skånes konstarenor 1968–2008 är en unik kartläggning av de senaste fyrtio årens fria konstliv i Skåne. Boken belyser det fria konstlivets betydelse för en livaktig konstscen och ser närmare på vilka drivkrafter och intressen som påverkar utbudet av arrangörer på konstscenen. Boken innehåller fem nyskrivna essäer och ett brev från 1998 samt ett uppslagsverk över de arenor och aktörer som har verkat på den skånska konstscenen mellan åren 1968-2008. Uppslagsverket är utformat som en tidslinje och placerar det fria konstlivet i relation till kommunala institutioner, konstutbildningar, ekonomiska konjunkturer, politiska styren och andra parametrar som påverkar konstklimatet och konstlivets förutsättningar. Parallell historia – Skånes konstarenor 1968–2008 bidrar med ett stycke oskriven konsthistoria, och slår ett slag för det fria konstlivets mångfacetterade och egensinniga arenor och deras framtid.

Titel: Parallell historia – Skånes konstarenor 1968–2008
Redaktörer: Carl Lindh, Emma Reichert, Elena Tzotzi
Utgiven av: Signal- Center för samtidskonst. Utgivningsår 2009
Texter av: Kim Einarsson, Leif Eriksson, Carl Lindh, Annelie Nilsson, Emma Reichert, Carolina Söderholm,
Elena Tzotzi, Terje Östling
Fomgivning: Matilda Plöjel
Sidor: 240
Språk: Svenska/engelska
ISBN: 978-91-633-3923-3
Pris: 300 kr

Beställ boken genom att skicka ett mail till info@signalsignal.org.