Parallell historia – Skånes konstarenor
1968–2008
16 oktober–13 december 2009

Parallell historia – Skånes konstarenor 1968-2008 är ett unikt och omfattande projekt
bestående av en bok och en utställning som fokuserar på det fria konstlivets arenor i Skåne, det vill säga alla de arrangörer som startar en konstarena på eget initiativ och som bedriver en publik eller kollektiv verksamhet som sträcker sig utanför det individuella konstnärskapets ramar.

I utställningen lyfter vi fram ett urval av dessa arenor och initiativ som markerat en brytpunkt eller
gett uttryck för de senaste årtiondenas nya tendenser inom bildkonsten. Genom ett rikt källmaterial
av fotografier, vernissagekort, affischer, brev, publikationer, artiklar, tv-klipp samt ett litet urval
av konstverk med direkt koppling till de arenor och initiativ som presenteras i utställningen, vill vi
särskilt belysa de arenor som ger plats åt nya strömningar inom konsten och ger utrymme för
internationella utbyten och tendenser. För att kunna inkludera viktiga initiativ före 1968 är utställningen
indelad i sex decennier, från 50-talet och fram till idag.

Det fria konstlivets arenor utgör en brokig skara med mycket skiftande verksamhetsformer
och drivkrafter. De utgör alla en viktig och självklar del av varje livaktig konstscen men utgör samtidigt
en i stort sett odokumenterad del av konsthistorien. Med denna utställning vill vi därför presentera ett
intressant och egensinnigt skånskt konstliv med aktörer som inte tvekar att gå sina egna
vägar, även om det många gånger sker i rejäl motvind.

Bland de konstarenor som presenteras i utställningen återfinns t ex Galerie Colibri, (Malmö),
KRW (Malmö), Drakabygget (Örkelljunga), Galerie S:t Petri (Lund), Ubbeboda Art Center (Ubbeboda),
Musem of Instant Movement/Balderup Institute of Art (Balderup), Pictura (Lund), Rostrum (Malmö),
Galleri T.V. (Malmö), Läderfabriken (Malmö), Galleri 21 (Malmö), Rooseum (Malmö), Rum (Malmö),
Beckerell (Malmö), Galleri Isidor (Malmö), The Pineapple Project Room (Malmö), med flera.

Stort tack till alla långivare som gjort utställningen möjlig och till utställningens finansiärer och sponsorer.