Kristina Lee Podesva
Torsdag 7 november 2013
kl 19

Att översätta är inte enbart en uppgift begränsad till att hitta språkliga motsvarigheter. Särskilt för konstnärer öppnar denna aktivitet upp för semiotiska överföringar och förvandlingar. Genom en serie anekdoter, amatörforskning, filosofiska frustrationer och bekännelser kommer Kristina Lee Podesva, konstnär och redaktör för Fillip, reflektera över översättandes möjligheter och problem inom konstfältet.

Kristina Lee Podesva, baserad i San Francisco, är konstnär, skribent och redaktör för Fillip, en organisation baserad i Vancouver som presenterar konst, kultur och idéer främst i form av tidningen Fillip. Förutom tidningen publicerar Fillip böcker och specialprojekt, samt anordnar föreläsningar och konferenser såsom Judgement and Contemporary Art Criticism (2009), Intangible Economies (2012), och Institutions by Artists (2012).

Föreläsningen hålls på engelska.