Onsdag 12 juni 2013
kl 19

Greece Gropers Foundation är en fiktiv stiftelse och ett samarbete mellan konstnärerna Jeuno JE Kim och Lasse Krog Møller. Greece Groper, den fiktiva “grundaren” av stiftelsen, är ett anagram av författaren Georges Perecs namn. Hans litterära metoder och spel ligger också till grund för konstnärernas gemensamma arbetsprocess och fungerar som konceptuell utgångspunkt där Perecs sociologiska tillvägagångssätt, granskande av konventioner och framhävande av det ordinära i vardagen placeras i fokus.

Jeuno JE Kim börjar kvällen med att introducera Greece Gropers Foundation, därefter får vi följa med på en guidad visning av Museet för Damm (Dust Museum), Museet för Byråkratiska Apparater (The Museum of Bureaucratic Apparatus), Greece Gropers Förlag (Greece Gropers Publishing House) och Institutet för Tystnad (The Silence Institute) vilka alla just nu visas på Signal som en del av utställningen E as in Invisible, E as in Invincible, E as in Disappear.

Presentationen sker på engelska.