Paula Wallmark-Nilsson

31 oktober–22 november 1998
Vernissage lördag 31 oktober