Vilka är vi?

Signal – Center för samtidskonst drivs av Elena Tzotzi, Carl Lindh, Joel Odebrant.
Ett stort tack till Magnus Thierfelder för hans kontinuerliga engagemang och support.