Signal

Signal är ett center för samtidskonst i Malmö som producerar och presenterar utställningar, föreläsningar, seminarier och andra arrangemang med fokus på aktuella frågor och samtida konst- och kulturproduktion. Samtidskonsten är vår utgångspunkt och den kollektiva, curatoriska arbetsmetoden vårt verktyg.

Inom kort kommer det finnas mer information om vår verksamhet här.