SIGNAL

SIGNAL är ett center för samtidskonst i Malmö som producerar och presenterar utställningar, föreläsningar, seminarier och andra arrangemang med fokus på aktuella frågor och samtida konst- och kulturproduktion. Samtidskonsten är vår utgångspunkt och den kollektiva, curatoriska arbetsmetoden vårt verktyg.

__

SIGNAL grundades 1998 av en grupp konstnärer i Malmö. Tidigt utvecklades gruppen till ett organiskt samarbete mellan konstnärer och curatorer som delade en vilja att utforska betydelsen av samarbete och curatering, att stödja konstnärer, att prova olika produktionssätt, att stimulera den pågående offentliga diskussionen kring konst.

SIGNAL är idag summan av alla de personer som varit och fortsätter att vara delaktiga: Christian Andersson, Maria Bustnes, Alexander Gutke, Sara Jordenö, Magnus Thierfelder, Evalena Tholin, Elena Tzotzi, Johan Svensson, Emma Reichert, Karlotta Blöndal, Luca Frei, Runo Lagomarsino, Johan Tirén, Carl Lindh, Fredrik Strid, Joel Odebrant, Matthew Rana, Kah Bee Chow, Olof Nimar.

Vår metod är långsam och kantig, präglad av humor. Vår vision är att driva idéer framåt i dialog med ömhet och känslighet. Vårt hem är vårt utställningsrum, med en fot stadigt förankrad i Malmö och den andra utanför vill vi upprätthålla en fysisk närvaro som är välkomnande och intim.

När vi nu går in i vårt tredje decennium har vi fortfarande inte knäckt tidsgåtan, det är vad vi kommer att arbeta med och fortsätta att utveckla: ett tempo och en rytm som tillåter ett djupare sökande, fast beslutna om att röra oss med tiden på vår sida och nära glädjen i att befinna sig i nuet kring alla aspekter av den konstnärliga processen.

Tack för att ni följer oss!