Marina Fokidis
Söndag 6 mars 2016
kl 17

Marina Fokidis är curator och skribent baserad i Aten. Hon är grundare och konstnärlig ledare för Kunsthalle Athena, som startade som en experimentell plattform och nu tagit en permanent form, och grundare och redaktionschef för South as a State of Mind, en konst- och kulturtidskrift som utkommer två gånger om året. Fokidis är även konstnärlig ledare för Atenkontoret inför documenta 14.

Kunsthalle Athena är tänkt som en kritisk intervention på konstscenen i Aten och i Europa i stort. Genom att reflektera över konstinstitutionens sociala roll under 2000-talet vill Kunsthalle Athena undvika att enbart vara en visningsplats för samtidskonst och istället prioritera möjligheten att samproducera kultur. Med hjälp av en mångfald kreativa källor och med en kärna av social interaktion och utbyte arbetar Kunsthalle Athena i ständig relation med staden Aten, dess särpräglade egenhet och dess invånare. Med en önskan om att betona den ständigt pågående förvandlingen av ”polis” (Aten) som en symbolisk plats för produktion och spridning av samtida kultur, strävar Kunsthalle Athena inte efter auktoritet eller ofelbarhet utan vill istället främja en anda av optimism och delat ansvar. Kunsthalle Athena hyser dock inga illusioner. I en självkritisk tradition opererar konsthallen oundvikligen innanför begränsningarna för vad som är möjligt, men med en stark tro på att någonting är bättre än ingenting.

South as a State of Mind är en konst- och kulturtidskrift som publiceras två gånger om året i Grekland och distribueras internationellt. I en anda av absurd auktoritet försöker den förorena den rådande kulturen med idéer som härstammar från en sydländsk mytbildning kring bland annat ”det perfekta klimatet”, ”det enkla livet”, ”kaos”, ”korruption” och ”ett hett temperament”. Genom en tillvriden – och ”sydländsk” – attityd som uttrycks i kritiska essäer, konstnärliga projekt, intervjuer och inslag ger den form åt begreppet ”söder” som en sinnesstämning snarare än ett antal fastställda geografiska platser på kartan. Personer från olika ”söder” – bokstavliga eller metaforiska – omförhandlar den sydländska attityden, delvis för att definiera den och delvis för att uppfinna den i en tid efter kriserna. Genom att öppna upp för oväntade dialoger mellan stadsdelar, städer, regioner och strategier är South as a State of Mind både en publikation och en mötesplats för gemensamma krafter. Från september 2015 och fram till juni 2017 är South as a State of Mind värd för documenta 14 och ges ut som dess officiella tidskrift under redaktionell ledning av Adam Szymczyk and Quinn Latimer.

Föreläsningen hålls på engelska.

Metod är en återkommande serie föreläsningar som lyfter fram olika arbetsmetoder inom konst och kultur.