Gustav Sjöberg, Karolina Erlingsson, Peder Alexis Olsson och Mårten Björk
Uppläsningar, framföranden, presentationer, kommentarer
Onsdag 20 september 2017
kl 19

apud av Gustav Sjöberg
apud är en poesibok som på samma gång är en poetik, ett ”montage av extrema analogier” där antik och medeltida poesi samexisterar med naturfilosofi från renässansen och modern zoologi. Det rör sig om en bok som uteslutande består av citerat material – ofta översatt men andra gånger lämnat på originalspråk, som ett led i en mer omfattande problematisering av förhållandet mellan en- och flerspråkighet, och mellan människa och språk mer generellt. De grundläggande kategorierna i apud är också citatet och översättningen, fattade inte bara som metodologiska premisser utan som specifika former av tänkande. Vad det kommer an på i detta ”utkast till en kosmisk kommunism” är kanske, ytterst sett, ett försök att tänka poesin inte som arbete, utan som ett i den oändliga mängden av naturens självgenererande uttryck.
apud är Gustav Sjöbergs andra bok på OEI editör.

*

EME EMAUTO av Karolina Erlingsson
Publikation och vinyl
Karolina Erlingssons EME EMAUTO är ett ljud- och textverk i form av en vinyl, där konvolutets grå insidor rymmer de ord och minimalistiska ordsammansättningar i vitt som svarar mot den överlagrade och lågmält suggestiva inläsningen, som bearbetats genom fördröjningar, ekon och rumsliga lokaliseringar. Ljudlikheter och dubbelbetydelser. I EME EMAUTO blir ord ljud, som materialiseras och förskjuts, försvinner och återuppstår i nya rumsligheter. En seriell ekopoetik, där orden ljuder in i och ut ur varandra, permuteras, transformeras, blir varandras minnen.

*

Efterkrigsmusik av Peder Alexis Olsson
Efterkrigsmusik, som är Peder Alexis Olssons andra bok på OEI editör, är en poesibok som försöker göra reda i, göra textuellt våld på och tillåter sig att påverkas av de amerikanska krigen i Afghanistan och Irak, samt av (metaforen) ”kriget mot terrorismen” och de upphävanden av mänskliga rättigheter (med bl.a. tortyr) som människor i de ockuperade länderna (och på andra platser) utsätts för efter 11 september 2001. Efterkrigsmusik gör detta genom att undersöka musik som kommunikation och synligt och osynligt våld.

En bärande tanke i boken är att ljudet av den amerikanska krigföringen i de ockuperade länderna fungerar som ett slags musik, en ljudande ready-made som hela världen tvingas lyssna till. Musikens materiella och fysiska effekter på människor och dess förmåga att sätta kroppar i frivillig eller ofrivillig rörelse. Den amerikanska kompositören Morton Feldmans idé och arbeten med grafiska partitur, vilka består av rutnät vari siffror som anger antalet toner har placerats, fungerar även som en form av ”matris” som läggs över det som texten behandlar, turnerar och vrider på: USA, Afghanistan, Irak, Sverige, musik, krig, språk, ekonomi, politik, tid, mjukvara, mönster, övervakning, nationalitet, juridik, drönare, nedladdning m.m.