Karl Holmqvist, Dieter Roth, Peter Thörneby

29 november 2002–26 januari 2003
Vernissage fredag 29 november

Signal avslutar 2002 med att visa samlingsutställningen Not Only Printed Matters, med verk av Karl Holmqvist, Dieter Roth och Peter Thörneby. Utställningens titel har sitt ursprung i Signals vilja att visa olika sätt att arbeta med och tänka kring tryckt material.

Signal har fått en unik möjlighet att låna flera av Dieter Roths bokverk och publikationer från The Living Art Museum i Reykjavik. Vi har också bjudit in Karl Holmqvist och Peter Thörneby, vars arbete med publikationer, affischer och framträdanden kan sägas knyta an till delar av 60- och 70-talets konst, kanske framförallt fluxus-rörelsen. Utmärkande för deras konstnärskap är att de primärt använder sig av ett medium som ofta anses vara en biprodukt i konstnärens arbete, exempelvis publikationer.

I utställningen Not Only Printed Matters visar Karl Holmqvist ett antal videos, affischer och vykort. Av Dieter Roths produktion presenterar vi 14 bokverk från serien
”Collected Works”, den tryckta serien ”Brushstrokes” samt några ljudverk.
Peter Thörneby visar affischserien ”Fluxus Evergreens”, som består av fyra verser ihopsatta av titlar på fluxushändelser, sprayade på affischer med silverregn.

Dieter Roth (1930-1998) har bland annat arbetat med måleri, objekt, grafik, performance, poesi och film som olika uttryck i sitt konstnärskap. Han samarbetade ofta med olika konstnärer och musiker. Hans arbete kännetecknas av en lekfullhet, som återfinns i de bokverk som visas på Signal.