av Robert Ashley
Tisdag 7 september 2010
kl 20

Filmen introduceras av Frans Gillberg och Mathias Holmberg.

I samband med invigningen av årets ljudinstallation i Scaniaparken (Starfield Simulation #35) visar Signal – Center för samtidskonst, i samarbete med Music Doc, Robert Ashleys dokumentär över en av ljudkonstens förgrundsgestalter, Alvin Lucier (f. 1931).

Luciers  ljudkonst använder sig av naturvetenskapliga fenomen och förmår skapa musik där kompostiören ställs i bakgrunden och ljudets fysika och rumsliga aspekter blir centrala. Några av Luciers mest kända verk är Music on a long thin wire och I am sitting in a room, där det senare är ett försök att radera ut Luciers stammande tal genom in- och uppspelning och låta efterklangen i rummet succesivt ersätta rösten.

Filmdokumentären visas i samband med att den holländska ljudkonstnären Anne Wellmer i Scaniaparken realiserar Alvin Luciers verk Sferics som är en inspelning av elektromagnetisk strålning från ionosfären. Dessa signaler är blixturladdningar runt om jordklotet och ljudens olika karaktär återspeglar dess avstånd. Scaniaparkens parabola form blir här till en sience-fictionlik avlyssning av osynlig information, en kontaktyta i gränsen mot världsrymden.

Anne Wellmer har studerat för Alvin Lucier och hennes ljudinstallationer, soundwalks och radiokonst har presenterats internationellt bland annat på New York Electronic Arts Festival, Happy New Ears i Kortrijk och på Ars Electronica i Linz, där hon också mottagit hedersomnämnade.

Scaniaparken, 4 sep – 3 okt 2010.
I samarbete med Starfield Simulation, Signal – Center för samtidskonst och Full Pull.
http://scaniaparkproject.blogspot.com