Torsdag 1 december 2011
kl 19

Kostis Velonis arbete inspireras av politisk teori, arkitektur- och konsthistoria och undersöker den modernistiska arkitekturtraditionen i relation till radikal estetik och tankar om avant-gardet. Velonis är aktuell med utställningen The Promise of Happiness på Signal (25 november 2011-19 februari 2012) och som Iaspisstipendiat i Malmö (oktober-december 2011).

Metod är en föreläsningsserie på Signal som lyfter fram olika former av arbetssätt inom konst- och kulturområdet. Föreläsningen hålls på engelska och är utformad som ett samtal och en visning av utställningen på Signal.

Kostis Velonis, The Promise of Happiness, 2011