Måndag 17 juni 2013
kl 19

Metodföreläsning av Melanie Smith (f. 1965 i Storbritannien) som bor och verkar i Mexico City sedan 1989, en stad som som varit i fokus för många av hennes tidigare arbeten. Smiths arbete berör ämnen så som plats och icke-plats och modernitet i relation till Latinamerika och Mexico, och hur detta påverkar hennes utforskande av det formella.

Melanie Smith är aktuell på Wanås Konst där hon medverkar med filmverket Xilitla (i samarbete med Rafael Ortega) vilket porträtterar en skulpturpark i tropisk regnskog utanför Las Pozas de Xilitla i Mexiko – ett surrealistiskt paradis skapat av den engelske författaren och konstmecenaten Edward James.

Föreläsningen äger rum i samarbete med Wanås Konst.