Malmö Konsthall
19–20 oktober 2012

Under Meetingpoint anordnas en portfoliovisningar för konstnärer bosatta i Skåne. Du får möjlighet att visa din konst för en internationell grupp frilansande curatorer, konstförmedlare och institutionsföreträdare. Under fredag 19 oktober eller lördag 20 oktober kan du ­– under fyra pass om 20 minuter – visa din portfolio och knyta kontakter för möjliga samarbeten och utställningar.

Meetingpoint är ett program för nationella och internationella curatorer och konstförmedlare, som äger rum i Skåne under två dagar. Under dessa dagar har cirka 60 konstnärer möjlighet att träffa utvalda konstförmedlare och presentera sina arbeten. Detta sker under organiserade former på Malmö Konsthall. Medverkande konstnärer kan önska vilka konstförmedlare de vill träffa och har sedan 20 minuter på sig att knyta kontakt och visa upp sin konst. Projektet genomförs även på Göteborgs Konsthall, med konstnärer från Västra Götalandsregionen.

Vilka konstförmedlare och konstnärer kan vara med?
Alla konstnärer bosatta i Skåne kan ansöka om att få vara med och cirka 60 stycken kommer att få möjlighet att visa sina arbeten för de inbjudna konstförmedlarna. Dock kan inte konstnärer som fortfarande går på konsthögskola eller annan grundläggande konstutbildning delta. Gruppen konstförmedlare består av inbjudna representanter från nationella och internationella konstinstitutioner, såväl som frilansande curatorer. Syftet är en så mixad grupp som möjligt och som konstnär kommer du att få önska vilka just du vill träffa. För att du ska kunna förbereda dina val skickas det ut information om samtliga konstförmedlare några dagar innan portfoliovisningarna går av stapeln. Valet sker sedan på plats i samband med registreringen.

Hur ansöker man?
Materialet skall helst skickas in digitalt till e-post-adressen meetingpointart@gmail.com. Du skickar CV tillsammans med adress till din hemsida eller – om du ej har hemsida – max 4 bilder (max 500 kb styck) med korta bildtexter. Filmer eller performance-verk kan visas med max 10 bilder. Lämna också dina kontaktuppgifter (telefon, adress och e-post).

Skicka ditt material senast måndag 24 september. Vi återkommer inom en vecka med svar på din ansökan och meddelar då om du blir inkallad till fredagens eller lördagens pass. Det går bra att lämna önskemål om dag, men vi kan inte garantera att alla får sina förstahandsval.

Projektet genomförs av Malmö Konsthall, Ystads konstmuseum, Göteborgs Konsthall, ELASTIC Gallery och Iaspis, i samarbete med Signal – Center för samtidskonst. Projektets styrgrupp består av Jacob Fabricius (Malmö Konsthall), Ýrr Jónasdóttir (Ystads konstmuseum), Mikael Nanfeldt (Göteborgs Konsthall), Ola Gustafsson (ELASTIC Gallery), Lisa Rosendahl (Iaspis) och projektledare Anna Granqvist. Vid frågor når ni oss på meetingpointart@gmail.com.

Sprid gärna denna inbjudan i ditt nätverk. Välkommen med din ansökan!

Meetingpoint genomförs med stöd från Region Skåne, Malmö stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Iaspis.