Tisdag 17 april 2012
kl 19

2010-2011 curerade Lisa Le Feuvre, tillsammans med Tom Morton, den sjunde upplagan av the British Art Show, som vart femte år presenterar en översyn av den brittiska samtidskonsten. Med fokus på konst från 2005 och framåt visade British Art Show 7: In the Days of the Comet 39 konstnärer och konstnärsgrupper, med ambitionen att inte använda sig av ”översiktsmodellen” till förmån för att istället arbeta med en ”curatorisk modell”.

I sin föreläsning “British Art Show 7: In the Days of the Comet. Reflecting on periodic large-scale exhibitions” på Signal beskriver Le Feuvre det curatoriska tillvägagångssättet för utställningen samt tar upp frågeställningen kring hur den här typen av storskaliga ”oberoende” utställningar förhåller sig till ett utställningsprogram kopplat till en löpande verksamhet vid en institution.

Lisa Le Feuvre är chef för the Henry Moore Institute sedan november 2010. Mellan åren 2005–2009 var chef för samtidskonstprogrammet vid National Maritime Museum, samt arbetade med andra uppdrag för bl a CCA (Glasgow), The Photographers’ Gallery (London), MOT, (London), Stills (Edinburgh) och Arts Council England (London), där hon bland annat arbetade med konstnärer som Stephen Sutcliffe, Gordon Matta-Clark, Dennis Oppenheim, Alexander & Susan Maris och Joachim Koester. Le Feuvre skriver regelbundet i tidskrifter och utställningskataloger. 2004–2010 undervisade hon vid curatorprogrammet på Goldsmiths, London.