av John Akomfrah
Längd: 45 minuter
Onsdag 22 maj 2013
kl 19

The Last Angel of History är en videoessä av Akomfrah från 1995 där science fiction står som metafor för panafrikanska erfarenheter så som kulturell alienation och påtvingat utanförskap, och som bland annat kommer till uttryck genom funklegenden George Clintons Mothership Connection, Sun Ras användande av utomjordisk ikonografi och science fictionförfattare Samuel R. Delaneys and Octavia Butlers berättelser. Filmen inkluderar intervjuer med centralgestalter så som DJ Spooky, Goldie och Derek May som diskuterar hur viktig George Clinton varit i deras eget musikskapande, men innehåller även en intervju med Clinton själv. I linje med filmens futuristiska inriktning, varvas intervjuerna med panafrikanska bildklipp från olika tidsperioder, och filmen skiftar mellan tid och plats, från dåtid till framtid till nutid.