Kostis Velonis

25 november 2011–19 februari 2012
Vernissage fredag 25 november kl 19-21

Det vilar något förhoppningsfullt, något attraktivt över den svenska modellen, särskilt i en tid av global ekonomisk kris när den svenska ekonomin tycks stå lika oberörd och väl rotad likt en tall i den djupa skogen. Detta är så klart inte hela sanningen även om klichébilden är slående. Med hjälp av teknisk innovation, social ingenjörskonst och en tro på möjligheten att skapa ett bättre liv för alla, drev moderniseringsprojektet på den svenska framgångssaga. En mer nyanserad bild av den svenska välfärdsstaten inbegriper dock den komplexa förståelsen av både dess bedrifter och avigsidor.

I The Promise of Happiness adresserar Kostis Velonis det ömsesidiga förhållandet mellan social välfärd och modernismens estetik där arkitektur och formgivning spelade en viktig roll i formandet av ett bättre samhälle, och där det bakom formella och estetiska tillämpningar fanns en plan för skapandet av lycka. Med lika stor mängd entusiasm som kritisk blick omfamnar Velonis de två motstridiga tolkningarna av välfärdsstaten – å ena sidan betraktad som en demokratisk struktur som frigör individen, å andra sidan som en struktur där individen är kontrollerad och förtryckt. Genom att alternera mellan möbelsnickarens skickliga hantverk och amatörens gör-det-själv entusiasm både hyllar och satiriserar Velonis skulpturala verk den demokratiska designens principer som förenar hemmet med politiken.

Kostis Velonis (Aten) vistas i Malmö under tre månader (oktober-december) som Malmös Iaspisstipendiat 2011.

Velonis

Kostis Velonis, Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, Staging the Domestic, 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, Staging the Domestic, 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, The Straight Line and the Crocked Path, 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, Horizon Problem, 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Kostis_Velonis_MG_6019_web

Kostis Velonis, One Side Gets Even Lonlier, 2011
& Untitled (After the Melancholy of the Distance), 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, Untitled (After the Melancholy of the Distance), detail, 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, The Promise of Happiness, 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, Proposal for a Monument Ready to Collapse (Welfare State), 2011

Velonis

Kostis Velonis, Installations vy/Installation view. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, Le Corbu et la Suédoise (Marguerite Tjäder Harris), 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, Le Corbu et la Suédoise (Marguerite Tjäder Harris), detail, 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, Le Corbu et la Suédoise (Marguerite Tjäder Harris), 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, The Individual and the Mass (ou nous irons jusqu àu bout, 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, A Carpenter Dreams the Countryside, 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, And I feel that you expect of me a rectangular, right-angled inner life that you can set against a drafting triangle to determine: straight, 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, Earth People, 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, You Might be Able to Climb but Definitely You will Fall, 2011 & Earth People, 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, You Might be Able to Climb but Definitely You will Fall, 2011. Foto/Photo: Terje Östling.

Velonis

Kostis Velonis, Folkets Hus for Sale, 2011. Foto/Photo: Terje Östling.