Konstnärsarkivet

Signals konstnärsarkiv presenterar ca 80 konstnärer baserade i Malmö med omnejd. Syftet med arkivet är att erbjuda en introduktion till samtidskonstscenen i Malmö och en plats för research för både svenska och internationella professionella besökare. Här kan man fördjupa sig i material så som portfolios, filmer, kataloger, artists` books. Under fliken Konstnärer finns även en länksamling till de konstnärer som finns representerade i arkivet.

Konstnärsarkivet startades 2004 av Signal för att möta upp det ökande intresset för Malmös konstscen och behovet av en aktör att vända sig till för information om och kontakter till konstnärer baserade i regionen. Sedan 2005 samarbetar vi med Iaspis i Stockholm kring deras expertbesök. Signals konstnärsarkiv fungerar som en viktig informationskälla och bidrar till att ge Malmös konstnärer möjligheter till samarbeten både i Sverige och internationellt.

Besöka arkivet

Kontakta oss på telefon 040-979210 eller maila oss på info@signalsignal.org för att bestämma en tid. Vi hjälper även till att ordna ateljébesök.

Nya riktlinjer 2012

Under hösten 2012 kommer konstnärsarkivet att omstruktureras och få både ett nytt utseende och nya riktlinjer. Mer information om detta kommer.