Tisdag 14 december 2010
kl 19

Johan Tiréns konstnärskap grundar sig i en kritisk praktik med fokus på sociala och politiska frågeställningar. Genom ett konstnärligt undersökande av samhället och dess underliggande strukturer reser han frågor om de normer och värderingar som präglar våra liv och formar oss som människor. Tiréns föreläsning om sin arbetsmetod tar sin utgångspunkt i ett antal arbeten från de senaste åren, bland annat verket Noteringar med anledning av firandet av en nationaldag som visas i utställningen !? på Signal. Verket tar upp frågor kring var vi uppfattar att gränsen går mellan den politiskt och socialt accepterade nationalism vi t ex möter på Sveriges nationaldag och den nationalism som är kopplad till den högerextrema rörelsen. På sju affischer kombineras bilder som balanserar på gränsen mellan det det hotfulla och det idylliska med påståenden så som “En demokratisk nation har aldrig startat ett krig” och “En sund nationalism är bra för hela folket”. Just hur ideologiskt grundade värderingar konstrueras som neutrala påståenden och därmed lättare uppfattas som vedertagna sanningar är något som intresserar Tirén och är en återkommande frågeställning i flera av hans arbeten.

Johan Tirén bor och arbetar i Stockholm och är utbildad vid Konstakademin i Köpenhamn och Konsthögskolan i Malmö. Just nu kan du se hans arbete på Signal (t.o.m. 12/12 2010) samt på Moderna Museet (t.o.m. 9/1 2011) och Botkyrka konsthall  (t.o.m. 25/2 2011). www.johantiren.com

Metod är en föreläsningsserie på Signal som lyfter fram olika former av arbetssätt inom konst- och kulturområdet.