Ny rapport om samtidskonsthallarnas nyckelroll

Vad är konstens värde och går det att mäta? Mikael Löfgren, författare till rapporten Inga undantag, hävdar att Sveriges samtidskonsthallar är start- och landningsbanor för intensiv trafik mellan det lokala och det globala men också mellan olika epoker. Samtidskonsten utgör idag en allt viktigare frizon för experimenterande och diskuterande verksamhet. De mindre och ofta underfinansierade konstinstitutionerna fungerar som viktiga offentligheter där allehanda ämnen läggs på bordet, samtidigt som de ingår i och bidrar till sammansatta och överlappande ekosystem, så som konstvärlden, lokalsamhället, bildningen, offentligheten och forskningen.

Rapporten Inga undantag har beställts av nätverket Klister, ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige som startades 2011, och delfinansieras av Riksutställningar.

Klisters medlemmar är Alingsås konsthall, Bildmuseet i Umeå, Borås konstmuseum, Botkyrka Konsthall, Gävle Konstcentrum, Göteborgs konsthall, Kalmar konstmuseum, Konsthall C i Hökarängen, Konsthallen Bohusläns museum, Konsthallen i Haninge kulturhus, Kulturens Hus i Luleå, Lunds konsthall, MAN-Museum Anna Nordlander i Skellefteå, Marabouparken konsthall i Sundbyberg, Röda sten i Göteborg, Signal – Center för samtidskonst i Malmö, Skövde kulturhus, Tensta konsthall och Örebro konsthall.

För en pdf av rapporten kontakta oss på: info@signalsignal.org.