Harrell Fletcher

24 oktober-16 november 2003
Vernissage fredag 24 oktober

Signal fortsätter hösten med utställningen In Sweden, As In The Rest Of The World, It’s Time To Reread Summerhill, ett projekt av den USA-baserade konstnären Harrell Fletcher som initierats av den Malmöbaserade konstnären Axel Lieber. Utställningen har genomförts tillsammans med Felicia Österlin, Isabella Bockarovski, Emma Berghman, Filip Okrajni, Anna Dahlman, Marcus Cederholm och Elin Nilsson- en grupp barn (8-12 år gamla) från Kulturskolan Malmö.

Under en veckas tid har Harrell Fletcher och barnen arbetat fram en utställning bestående av videoverk, textverk, teckningar och skulpturer. En arbetsprocess som på olika sätt tar upp frågor kring kommunikation och pedagogik och som i lika stor grad handlar om processen som produkt.

Harrell Fletcher har under de senaste tio åren arbetat med att undersöka dynamiken i så kallade ”communities” och i det sociala och offentliga rummet. Hans projekt inkluderar oftast ett samarbete eller utbyte med grupper eller individer som inte tillhör konstvärlden.

Summerhill, som återfinns i utställningens titel, var en skola som grundades av A.S.Neil 1921. Han grundade en ”fri” skola, där man med frihet menade elevernas personliga frihet. Att ge barn frihet och makt över sina liv utvecklar känslan för självrespekt och ansvar gentemot andra, menade A.S.Neil.