LOCAL COLOUR: Ghosts, variations
Måndag 17 december 2012
kl 19

I samarbete med den kanadensiska poeten Derek Beaulieu släpper nu Malmö-förlaget In Edit Mode Press samlingsvolymen Local Colour : Ghosts, variations. Samlingen utgår från Paul Austers bok Vålnader, och Derek Beaulieu’s grafiska omarbetning av Austers text, och bjuder in ett antal svenska och internationella författare, musiker och konstnärer att bidra med ytterligare omarbetningar, översättningar och redigeringsprojekt. Den publikation som nu utkommer består av fyra bundna böcker, en serie pamfletter och tryck, en CD med ljudarbeten, och ett datorprogram.

I samband med utgivningen arrangeras en afton med uppläsningar, framträdanden och performances på Signal. Under kvällen framträder bland andra Derek Beaulieu och Helen White. Dessutom framförs ett stycke skrivet av Cecilie Bjørgås Jordheim utav Stine Janvin Motland och Inga Margrete Aas. Ett nytt ljudstycke av Pär Thörn, inspelat specifikt för kvällens arrangemang, kommer också att framföras.

I publikationen medverkar Steve Giasson, Eric Zboya, Helen White, Elisabeth Tonnard, Gary Barlow, Pär Thörn, Peder Alexis Olsson, Cecilie Jordheim, Andreas Kurtsson, Cia Rinne, Martin Glaz Serup och Ola Lindefelt.

IN EDIT MODE PRESS är ett Malmö-baserat förlag som främst publicerar experimentella samtida text,- ljud,- och grafiska arbeten ofta i samlingsvolymer som kretsar kring specifika frågeställningar eller teman. Publikationerna är handgjorda, ofta i udda format, och ges ut i begränsade upplagor från kontors- och affärslokalen på Dalaplan. Mer information finns på: www.ineditmode.com.

Projektet genomförs med stöd från Office for Contemporary Art Norway.