Torsdag 20 oktober 2011
kl 17.30

Välkommen till Signal för ett informationsmöte om Iaspis och Konstnärsnämndens ateljéstipendier och stöd för internationellt kulturutbyte och samarbetsprojekt. Vilka syften har stipendierna och ateljéprogrammet? Vad krävs för att få stipendium? Kan man initiera och organisera egna projekt i samarbete med Iaspis? Iaspis direktör Lisa Rosendahl samt projektsamordnare Jonatan Habib Engqvist (bildkonst) och Annika Enqvist (design, arkitektur och konsthantverk) informerar om verksamheten och svarar på frågor.