Luca Frei
Onsdag 3 februari 2016
kl 19

Luca Frei presenterar sitt långsiktiga och pågående projekt om den tyske dirigenten Hermann Scherchen (1891-1966) och dennes pionjärarbete inom elektroakustik i Gravesano, Schweiz. Frei kommer att diskutera sin roll i projektet som bildkonstnär, forskare, arkivarie och barnbarn till Hermann Scherchen, och sätta detta arbete i relation till tidigare verk såsom den engelska tolkningen av boken La soi-disant utopie du centre Beaubourg, skriven av den schweiziske sociologen Albert Meister, såväl som en rad skulpturala installationer där han undersöker och reflekterar över olika sätt att uppmuntra ett fritt lärande och en frigörande praktik.

Luca Frei, född 1976 i Lugano, Schweiz, har studerat i Lugano, Edinburgh, New Haven och Malmö. Han bor och arbetar i Malmö.

Föreläsningen hålls på engelska.

Metod är en återkommande serie föreläsningar som lyfter fram olika arbetsmetoder inom konst och kultur.