13 november–12 december 2004
Vernissage lördag 13 november

Signal är glada att presentera en utställning med nya arbeten av Henrik Olesen, Mia Joo Rosasco och Trung Ky-Danh Vo. Gemensamt för de medverkande konstnärerna är, även om deras arbetssätt skiljer sig åt, att de på olika sätt ifrågasätter och kritiskt granskar rådande normer och konventioner i det västerländska samhället. Deras arbeten tar sin utgångspunkt i en privat situation eller personlig erfarenhet som sätts in i eller ställs mot en politisk eller social kontext.

Henrik Olesen har i ett tidigare arbete behandlat det faktum att de 358 rikaste människorna i världen kontrollerar ca 50% av den samlade globala inkomsten. På Signal presenterar han en video som tar upp aspekter av hur vi omedvetet i våra vardagshandlingar finansiellt stöder dessa. Verket reser frågor om hur en nyliberal politik kan sägas ha blivit en europeisk demokratisk standardmodell.

Mia Joo Rosascos arbeten har ofta en karaktär av intervention. Med utgångspunkt i situationer i sin närhet kommenterar och reflekterar hon över politiska och sociala frågeställningar. Ett exempel är hennes bidrag “minimum lön” till en utställning på galleri i-n-k (Institut for nutidskunst) i Köpenhamn. Under utställningsperioden erbjuder hon sig att arbeta i i-n-k på timbasis till minimilön. Ett annat exempel, som kan ses som en kommentar till den politiska utvecklingen i Danmark men kanske också som en reflektion omkring möjligheten att påverka och förändra är aktionen/verket “det var alt hvad jeg kunne gøre”. I aktionen går hon varje morgon ner till parken där hon bor. Hon går fram och tillbaka över gräsmattan, tills en ny stig har trampats upp. Efter att stigen har blivit upptrampad låter hon en pressfotograf ta en bild av den och publicerar därefter fotografiet i en tidning.

I Trung Ky-Danh Vos arbeten tycks identiteten hela tiden vara undanglidande, namnet (eller namngivandet) tycks aldrig vara stabilt. I det pågående projektet vo rosasco rasmussen gifter han sig med personer som på olika sätt har influerat honom, varpå han sedan skiljer sig och adderar genom detta deras namn till de tidigare. Giftermålets romantiska aspekter skalas bort kvar finns endast en ekonomisk transaktion. I utställningen medverkar Trung Ky-Danh Vo med ett verk som ifrågasätter och problematiserar det offentliga rummet och tillgången till det. För vem och till vad är det offentliga rummet öppet, och hur styrs tillgången till detta av konventioner och lagar.