11 november–18 december 2005
Vernissage fredag 11 november kl 19-21

Under november och december har Signal glädjen att presentera ett utställningsprogram som består av en utställning med den stockholmsbaserade konstnären Henrik Andersson och ett antal kvällsarrangemang som kommer att löpa parallellt med utställningen. Signals utställningsprogram sker i samband med Full Pull 05 –electronics across the field, en festival för elektronisk aktivitet inom musik och konst.

Språk, musik och ljud är återkommande material och verktyg i Henrik Anderssons konstnärskap, samt ett genomgående förhållningssätt och intresse för att blottlägga och belysa osynliga maktstrukturer.

I verket Marx Bass, 2005, har Henrik Andersson byggt om en elbas så att tonskalan baseras på Karl Marx teori om kapitalackumulation. Den klassiska, västerländska tonskalan som är baserad på förhållandet 1:2 har ändrats så att bandstavarna på elbasen omplacerats enligt skalan 11:4, en formell ur Das Kapital som beskriver idén om kapitalackumulation. Det är kapitalismens uppgång och fall som strömmar ur högtalarna.

If it’s not love then it’s the bomb that will bring us together, 2005, består av en ljudinstallation och en C-print. En seismografisk inspelning gjord i Kanada vid tiden av det senaste kärnvapentestet (nr. 2058) i Pakistan 1998, har konverterats till hörbart ljud som spelas upp i rummet. De lågfrekventa vibrationer som utlöses av den oerhörda kraft som frigörs vid en kärnvapenexplosion går aldrig att dölja.

I det tredje verket SMS, 2005, har Henrik Andersson skickat Folkpartiets partiprogram om invandring och integration via SMS till Tyskland, där texten blir uppläst av en automatisk röst med förmågan att kunna tolka tysk eller engelsk text. Partiprogrammet som förespråkar språktest och krav på goda språkkunskaper i svenska förvrängs närmast till omisskänlighet. Språkets inneboende maktmekanismer och ofrånkomliga hierarkiska system framträder än mer tydligt.