16 november 2012–20 januari 2013

Paraguay Press drivs av konstnärerna, skribenterna och curatorerna (Guillaume Leblon, Thomas Boutoux, François Piron, Benjamin Thorel) bakom utställningsrummet castillo/corrales i Paris med devisen att förstå boken som en förlängning av konstnärligt, kritiskt och curatoriskt tänkande. Förlaget fungerar både som ett ramverk för utgivning av böcker som gruppens medlemmar medverkar i, så väl som för utgivning av titlar av konstnärer, skribenter och aktörer vars arbete de uppskattar. Paraguay Press har bl a gett ut böcker av Karl Larsson, Katinka Bock och Thomas Boutoux & Guillaume Leblon. Böckerna hittar du i vår bokshop på Signal eller online!

Gästförlag? Små oberoende förlag med intressant utgivning och fokus på konst bjuds in som gästförlag till Signals bokhandel parallellt med  utställningsperioderna. Till detta presenteras specialarrangemang så som bokreleaser och föreläsningar.