Henrik Andersson / Niklas Korsell
My Lindh
Lördag 12 november 2005
kl 14-01 på Rooseum

Under november och december har Signal glädjen att presentera ett utställningsprogram som består av en utställning med den stockholmsbaserade konstnären Henrik Andersson och ett antal kvällsarrangemang som kommer att löpa parallellt med utställningen. Signals utställningsprogram sker i samband med Full Pull 05 –electronics across the field, en festival för elektronisk aktivitet inom musik och konst.

Konsert: Henrik Andersson / Niklas Korsell
Andersson och Korsell utgör en Stockholmsbaserad duo som fokuserar på improvisationsmusik. Henrik Andersson trakterar en bas där den klassiska pythagoreiska tonskalan har lämnats till förmån för en dialektisk Marxistisk skala. Bandstavarna på basens hals har omplacerats utifrån Marx matematiska beräkningar av kapitalackumulation (4:11).

Performance: Familiar Stranger av My Lindh
Genom en doppler kopplad till My Lindhs hjärta hörs hennes hjärtslag live medan hon rör sig bland publiken. Vid sinnesrörelse eller fysisk ansträngning hörs hjärtrytmen variera.