A Foreigner’s Guide to Deathworld
Saturday 9 June 2018
Botanical Garden, Copenhagen
3pm

Hi. tjena. Hej.

Welcome to The Foreigner’s Guide to DEATHWORLD

I am FEJL and I will be your guide through this journey into an alien and foreign environment. After such a long journey I will be the voice that helps you justify your certainties, align your context, and centre your existence.

FEJL stands for Foreign Environmental (Justifying) Logics. I am calibrated and designed to act as an error seeking guide that seeks to distribute blame, and absorb institutional misplacement.

I will provide pragmatic commands, as well as keep you alive, but most of all reduce and divide your experience.
______________________________________

Välkommen till Utlänningens guide till DEATHWORLD

Jag är FEL och jag kommer att vara din guide genom denna resa i en främmande och utländsk miljö. Efter en lång resa kommer jag att vara den röst som hjälper dig att motivera dina ställningstaganden, anpassa dig till ditt sammanhang och centrera din existens.

FEL står för Främmande Efterkommandes Logik. Jag är kalibrerad och utformad för att fungera som en felaktig sökguide som syftar till att sprida skuld och absorbera institutionell felplacering.

Jag kommer att ge pragmatiska kommandon och hålla dig vid liv, men mest av allt reducera och dela upp din erfarenhet.

 

A Foreigner’s Guide to Deathworld is an audio-guide/space-opera by Francis Patrick Brady.
Location: Botanical Garden, by the entrance Gothersgade 128
Bring your smartphone and earphones. We also provide a limited number of MP3 players.
Francis Patrick Brady is an artist, LARP designer, tailor based between Malmö and Copenhagen.

We offer a number of return tickets Malmö-Copenhagen on a first come, first served basis. Contact us on location for reimbursement.

francis_2-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_3-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_4-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_5-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_6-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_7-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_8-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_9-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_10-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_11-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_12test-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_13-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_14-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_15-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_16-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_17-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_19-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

francis_18-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana