Carl Wallnér
Torsdag 13 juni 2024
kl 19

Vi befinner oss i krig både med oss själva och naturen. Utan hopp om ett slut är det som att vi tar ut förlusten i förväg och sörjer i väntan på den. 2022 uppmärksammade Språkrådet att denna sorg som väntar, väntesorgen, gjort inträde i vårt språk, vilket betyder att den även gjort inträde i våra liv. Vad betyder denna sorg? Med nedslag både i poesin och filosofin söker Carl Wallnér besvara denna fråga om väntans sorg. Föredraget följs av ett samtal om tid, saknad och förlust.

Jag är försjunken i sorg, alltså finns jag till
— Jacques Derrida, 1990