Tisdag 16 mars 2010
kl 19

Fine Art Union startades 2006 och är ett interdisciplinärt samarbete mellan konstnärerna Synnøve G. Wetten och Annette Stav Johanssen. Fine Art Union arbetar med performance, aktioner, film och använder sig av satir, karikatyrer och sadomasochistiska rollspel i sina studier av makthierarkier och identitet.
Presentationen hålls på engelska.

Samtal
Samtal är ett försök att skapa ett forum där konstnärer verksamma i Malmö bjuds in för att diskutera och reflektera över sin praktik och den process som ligger bakom ett konstnärligt arbete. Vi vill sätta fokus på drivkrafterna, inspirationskällorna och referenserna för att ta del av varandras kunskap och samtala om vad som känns viktigt och vad som driver oss till att fortsätta.