Stipendieutdelning och sommaravslutning
Tisdag 18 juni 2019
Välkomna från kl 18

Konstnärsnämnden uppmärksammar i år Carl Lindh, Joel Odebrant och Elena Tzotzi som driver Signal.
De delar på stipendiet som är på 150 000 kronor.
Bildkonstnärsfondens ordförande Ann-Sofi Noring delar ut stipendiet under en festlig ceremoni med vänner, bar & musik på Signal.

Bildkonstnärsfondens motivering lyder:
Dynamostipendiet 2019 tilldelas Carl Lindh, Joel Odebrant och Elena Tzotzi, som driver Signal – Center för samtidskonst. I drygt två decennier har Signal varit en tongivande spjutspets i Malmös konstliv.

Signal har med skärpa och övertygande konsekvent arbete skapat en ovärderlig mötesplats för bildkonstnärer, curatorer och konstpublik, sedan slutet av 90-talet. Med såväl utställningar, konstnärliga samarbeten, forskning och nischade publika arrangemang har de påverkat konstscenen långt utanför Sveriges gränser. Signal har växt till en självklar arena för samtidskonsten och enträget belyst den konstnärliga processen, forskningen och diskursen om den offentliga konsten. Signal har sedan starten 1998 drivits av en mängd konstnärer och curatorer, som tillsammans genom åren format en dynamisk verksamhet. Den kreativa utvecklingen i verksamheten har ständigt rört sig framåt till det Signal är idag.

Om Dynamostipendiet
Dynamostipendiet inrättades år 2000 och är avsett att uppmärksamma den som på eget initiativ skapar nya arenor där bild- och formkonstnärer kan möta sin publik. Stipendiaterna behöver inte själva vara konstnärer, däremot måste verksamheten vara viktig för bild- och formkonstnärer genom att skapa nya offentliga platser för samtida bild- och formkonstnärer.

Elena Tzotzi, Carl Lindh och Joel Odebrant tackar:
Vi på Signal är mycket stolta över att tilldelas Konstnärsnämndens Dynamostipendium 2019.

Signal grundades 1998 av en grupp konstnärer i Malmö. Tidigt utvecklades gruppen till ett organiskt samarbete mellan konstnärer och curatorer som delade en vilja att utforska betydelsen av samarbete och curatering, att stödja konstnärer, att prova olika produktionssätt, att stimulera den pågående offentliga diskussionen kring konst.

Signal är idag summan av alla de personer som varit delaktiga: Christian Andersson, Maria Bustnes, Alexander Gutke, Sara Jordenö, Magnus Thierfelder, Evalena Tholin, Elena Tzotzi, Johan Svensson, Emma Reichert, Karlotta Blöndal, Luca Frei, Runo Lagomarsino, Johan Tirén, Carl Lindh, Fredrik Strid, Joel Odebrant, Matthew Rana.

Av egen erfarenhet vet vi också mycket väl att när man befinner sig i det läget att ha hållit på ett tag och inte är säker på att man orkar eller kan fortsätta, då betyder all uppskattning och uppbackning världen.

Vi väljer därför att ta emot Dynamostipendiet med stor glädje och i vår tur sträcka det vidare till några initiativ som också är värdefulla och oumbärliga för den starka konstscen som Malmö är idag.

Signal sprider hela Dynamostipendiet vidare till:
Alta Art Space för att storlek inte flyttar berg, utan viljan och hjärtat.
DELFI för att Malmös och Köpenhamns konstscen nu står ännu närmare varandra.
Malmö Open Studios för att entusiasm gör allt möjligt och lustfyllt.
METOOD för att handla kollektivt kring frågor som brinner förändrar.
Hyllie UngdomsRåd (HUR) för att de hade modet att lita på konsten och konsten inspireras av dem.