Endre Aalrust och Trygve Luktvasslimo

8–31 oktober 2004
Vernissage fredag 8 oktober

Signal har glädjen att presentera utställningen Divercité! some things can be taken to the bank, ett samarbete mellan de två norska konstnärerna Endre Aaalrust och Trygve Luktvasslimo.

Utställningen tar sin utgångspunkt i frågeställningar kring om våra val som konsument kan leda till förändring. Kan man “handla” radikalt och i så fall, vems spelregler är det man väljer att följa?

Begrepp såsom “rosa pengar” eller “pink pound” kom till i början på 90-talet i samband med att reklamindustrin började räkna med en stor och köpstark målgrupp utanför kärnfamiljen. På ett subtilt sätt vände sig nu reklamen även till den köpstarka homosexuella konsumenten och signalerade en medvetenhet och öppenhet vad gällde det specifika företagets policy.

I Divercité! some things can be taken to the bank undersöks en estetik som utvecklats i samband med den mer gayvänliga reklamens framväxt. Finns det något som kännetecknar en uniformering av en heterogen minoritet och vad händer då stereotypa identiteter produceras och befästs genom olika företags “välvilliga marknadsföring” och “medvetna hållning”?

Genom sitt arbete med “the pink economy” presenterar Endre Aalrust och Trygve Luktvasslimo olika scenarier som ifrågasätter det marknaden önskar sig, nämligen en rationell konsument. Förvirringen kring ett potentiellt oförutsägbart handlingsmönster kan då möjligtvis tillföra en annan utgångspunkt för kritik.