Kah Bee Chow, Andreas Kurtsson, Alexandra Lerman, Adriana Ramić

8 december 2017–25 mars 2018
Vernissage fredag 8 december kl 19-21

Detta skulle kunna vara exempel på AI-genererad konkret poesi, eller hur digitalisering framträder i den förstärkta verklighet vi lever i. Gränssnittet mellan moln och kropp, hårdvara och själ.

 

                            Ghosting
                                        iPhone elbow
                    Infinite scrolling     Phygital
                                      Facial puppetry   Swype 

        Street view
              Biometrics    Machine learning
                                     Google translate           iRobot  GDPR
 Vaporwave                Phishing                       Skeuomorph

Filter bubble                    eSports                         i-Frame destruction
          Super-hybridity        Datamosh    Brain-machine interface    Videoglitch
       Facial recognition            ASMR
                     #Additivism           Content-Aware Fill            Fake news
     Copypasta   Shitposting  TIL   NSFW    Chatbot
                                               Hypernormalisation
            Post-digital              Off-the-grid

 

 

Kah Bee Chow
Två pälsbeklädda robotdammsugare framför en intrikat koreografi – delvis hushållssyssla, delvis improviserad pardans – i en algoritmisk balans mellan tekniskt hjälpmedel och husdjursliknande beteende.

Andreas Kurtsson
En fiktionaliserad resedagbok från en resa upp till Facebooks halvhemliga datacenter i Luleå. Högteknologi och urskog lever sida vid sida i två parallella flöden.

Alexandra Lerman
Apple Inc.’s och Google LLC’s patenterade och upphovsrättsskyddade pekskärmsrörelser som råmaterial. Ett samtida kroppsspråk av ”pinches”, “scrolls” och “slides” som delas av alla, överallt, varje dag.

Adriana Ramić
Myrstigar tecknas på ett Swype-tangentbord som översätter fingertoppens rörelse till text i något av de 71 språk som stöds av dess patenterade teknik. Teknologins effekter på det mänskliga språket betraktat genom insekters beteende.

 

1_mg_1526-kopia

Digital Distress – Consumed by Infinity, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

2_mg_1530-kopia

Digital Distress – Consumed by Infinity, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3_mg_1537-kopia

Adriana Ramić, The Return Trip is Never the Same, 2014-. Foto/Photo: Lotten Pålsson

4_mg_1539-kopia

Adriana Ramić, The Return Trip is Never the Same, 2014-. Foto/Photo: Lotten Pålsson

5_mg_1544-kopia

Kah Bee Chow, ELSIE & ELMER, 2017. Foto/Photo: Lotten Pålsson

6_mg_1588-kopia

Kah Bee Chow, ELSIE, 2017. Foto/Photo: Lotten Pålsson

7_mg_1582-kopia

Adriana Ramić, The Return Trip is Never the Same, 2014-. Detalj/detail. Foto/Photo: Lotten Pålsson

8_mg_1586-kopia

Adriana Ramić, The Return Trip is Never the Same, 2014-. Detalj/detail. Foto/Photo: Lotten Pålsson

9_mg_1561-kopia

Alexandra Lerman, Release, 2017. Foto/Photo: Lotten Pålsson

10_mg_1600-kopia

Alexandra Lerman, Release, 2017. Foto/Photo: Lotten Pålsson

10_mg_1564-kopia

Alexandra Lerman, Release, 2017. Detalj/detail. Foto/Photo: Lotten Pålsson

12_mg_1566-kopia

Alexandra Lerman, Release, 2017. Detalj/detail. Foto/Photo: Lotten Pålsson

11_mg_1571-kopia

Alexandra Lerman, Release, 2017. Detalj/detail. Foto/Photo: Lotten Pålsson

14_mg_1572-kopia

Alexandra Lerman, Release, 2017. Detalj/detail. Foto/Photo: Lotten Pålsson

12_mg_1575-kopia

Alexandra Lerman, Release, 2017. Detalj/detail. Foto/Photo: Lotten Pålsson

13_mg_1577-kopia

Alexandra Lerman, Manu Dei, 2017. Foto/Photo: Lotten Pålsson

14_mg_1621-kopia

Andreas Kurtsson, Speculative Feed, 2017. Foto/Photo: Lotten Pålsson

15_mg_1633-kopia

Andreas Kurtsson, Speculative Feed, 2017. Foto/Photo: Lotten Pålsson

speculativefeed_still01-kopia

Andreas Kurtsson, Speculative Feed, 2017. Stillbild/Still. Foto/Photo: Andreas Kurtsson

speculativefeed_still02-kopia

Andreas Kurtsson, Speculative Feed, 2017. Stillbild/Still. Foto/Photo: Andreas Kurtsson

speculativefeed_still03-kopia

Andreas Kurtsson, Speculative Feed, 2017. Stillbild/Still. Foto/Photo: Andreas Kurtsson

speculativefeed_still04-kopia

Andreas Kurtsson, Speculative Feed, 2017. Stillbild/Still. Foto/Photo: Andreas Kurtsson

speculativefeed_still05-kopia

Andreas Kurtsson, Speculative Feed, 2017. Stillbild/Still. Foto/Photo: Andreas Kurtsson