Elin Alvemark, Jennifer Spångerud

23 september–27 november 2022
Vernissage fredag 23 september kl 18-22

Spel, spelindustri, kreativa näringar och jakten på ständig vinstmaximering. Det anrika kulturkvarteret Bilden, där SIGNAL är beläget, genomgår en omfattande renovering och under tiden som vi befinner vi oss i en temporär lokal reflekterar vi över den pågående Massive-iseringen av vårt kvarter och över vilka platser som finns kvar för ett konstnärligt och kulturellt skapande i staden. Till detta sammanhang har vi bjudit in konstnärerna Elin Alvemark och Jennifer Spångerud att tänka tillsammans med oss.

Det som står på spel är en utställning som vuxit fram i dialog med de krafter i tiden som omger oss. Genom en gemensam arbetsprocess som tagit avstamp i frågor om sannolikhet och som låtit sig inspireras av enkla uppfinningar som skapar förväntan blandar Alvemark och Spångerud skulpturala material med arkaiska former. Här blir urnan, uret och lyckohjulet bärande symboler för att svara på de uråldriga mekanismer där tiden och slumpen är lika avgörande i spelet om makt, politik och ekonomiska vinningar. Den mekaniska gripklon lyckas dock aldrig greppa de hårfina beståndsdelarna, guldkornen som är avgörande för en dynamisk stadsbild. Det är helt enkelt fel verktyg för uppgiften. Hur fastställer vi om brickorna i det vi bygger rasar? Eller huruvida en sanning idag även är giltig imorgon?

Utmaningen ligger inte i hur vi förändrar staden framåt utan snarare hur vi kan värna om de specifika attribut som gemensamt utgör stadens själ. Med så många oturliga facit i hand i stadsutvecklingens namn tycks spelet om stadsutrymmet ha fastnat i en loop som inte vill brytas. Varför? blir därmed den evigt återkommande frågan.

 

1

Det som står på spel installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

2

Det som står på spel, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3-2

Elin Alvemark, Jennifer Spångerud, Flipping Momentum, 2022. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3-1

Elin Alvemark, Jennifer Spångerud, Three Point Stunt, 2022. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3

Det som står på spel, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

4

Det som står på spel, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

5-1

Det som står på spel, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

5

Elin Alvemark, Unknowing Orchestrations II, 2022. Foto/Photo: Lotten Pålsson

7

Elin Alvemark, Unknowing Orchestrations II, 2022. Foto/Photo: Lotten Pålsson

6

Elin Alvemark, Unknowing Orchestrations II, 2022. Foto/Photo: Lotten Pålsson

8

Elin Alvemark, Unknowing Orchestrations II, 2022. Foto/Photo: Lotten Pålsson

9

Elin Alvemark, Unknowing Orchestrations II, 2022. Foto/Photo: Lotten Pålsson