Andreas Mangione & Frans Josef Petersson
med förlaget Den unga jorden
Onsdag 31 maj 2017
kl 19

Konstnären Andreas Mangione tillsammans med konstkritikern och redaktören Frans Josef Petersson är personerna bakom det nystartade förlaget Den unga jorden, ett konstboksförlag där det utgivna vill visa på och själv utgöra ett “promenadens motstånd”. Andreas Mangione och Frans Josef Petersson kommer till Signal för att dela med sig av intentioner, upprinnelser, planer och motiv för deras nystartade samarbetsprojekt samt bakgrunden till förlagets första publikation Optimisten, en pocketbok med verk av Andreas Mangione och efterord av Frans Josef Petersson.

Samtalet hålls på svenska.

Metod är en återkommande serie föreläsningar som lyfter fram olika arbetsmetoder inom konst och kultur.