26 april–18 maj 2003
Vernissage lördag 26 april

Signal välkomnar er till vår nästa utställning som sker i samarbete med Transmission Gallery i Glasgow. Efter att Transmission i höstas besökt Signal har vi fört en gemensam diskussion, som nu resulterar i två stycken utställningar som kommer att visas samtidigt, den ena i Glasgow och den andra i Malmö

Transmission grundades 1983 av unga konstnärer som var missnöjda med den rådande situationen och bristen på utställningsrum i Glasgow. Sedan dess har de lyckats att skapa en plats som dels satt Glasgow på kartan, men som framförallt fungerat som en stor resurs för den existerande konstscenen. Viljan att bidra till och utveckla en livfull konstscen på den plats man befinner sig har alltid varit en stark drivkraft för både Transmission och Signal. Den liknande situationen för Malmö och Glasgow som städer har även tidigare bidragit till utbyten och samarbeten, exempelvis mellan galleriet The Pineapple och Transmission.

På Signal är vi stolta att presentera en utställning med konstnärerna David Sherry och Clare Stephenson från Glasgow samt Anders Stolt från Malmö.

I David Sherrys aktioner och performanceverk finner vi ofta ett ifrågasättande och reflekterande av de gängse normer som påverkar vår vardag. Genom små förskjutningar av de samhällsstrukturer som omger oss och med en hel del humor i sitt arbete framstår dessa normer nästan lite absurda.

Clare Stephensons arbete som visas på Signal innefattar spraymålningar i kombination med spröda teckningar efter nära observationer av skisser gjorda av Michelangelo. Dessa figurer sätts i relation till varandra eller komponeras ihop med andra observerade objekt eller material.

Anders Stolt gör abstrakta skulpturer som lånar sin estetik från minimalismen, men använder sig av material som mest används som emballage vid transporter av ömtåligt gods. Verken får en ömtålig och lätt karaktär samtidigt som de blir klumpiga och besvärliga för betraktaren att ta sig förbi. De tycks suga upp rummet omkring sig.

På Transmission Gallery i Glasgow visas verk av Lorna MacIntyre, Petter Pettersson, Magnus Thierfelder och Johan Svensson.