Per Hasselberg

12 oktober–10 november 2002
Vernissage lördag 12 oktober

Signal presenterar stolt das Schwedenhaus, ett verk av Per Hasselberg.

”Jag bor och verkar i ett fantastiskt bostadsområde signerat Jaenecke/Samuelson på Sorgenfri i Malmö. Arbetet har fört mig till ett liknande verk av samma arkitekter –  das Schwedenhaus i Berlin, vilket representerade Sverige på utställningen Interbau 1957. Några hundra meter därifrån, på andra sidan segerkolonnen i Tiergarten, uppfördes under andra världskriget en annan svensk byggnad – skyddsrummet till svenska ambassaden. Bygget leddes av ingenjör Erik Nygren, den man vars stockholmslägenhet jag bodde i innan jag kom till Malmö. Mellan de båda byggnadernas respektive historier har verket das Schwedenhaus vuxit fram. Med text-, bild- och intervjumaterial vävs de två historierna samman. Eriks dagboksanteckningar, från skyddsrumsbygget 1943, motsvaras i utställningen av ett bandat samtal med Andreas Jaenecke, som rapporterade hem under uppförandet av das Schwedenhaus 1956.”
Per Hasselberg

das Schwedenhaus har tidigare visats på Index, The Swedish Contemporary Art Foundation, Stockholm.