av Lutz Dammbeck
Introduktion av Oskar Hallberg
Torsdag 22 februari 2018
kl 19

Das Netz / The Net (2003), 121min

Under 1900-talets mitt byggdes modernismens grundpelare om med cybernetik, systemteori, multimediakonst och nya begrepp inom psykologi och militär forskning. På dessa nya grunder utvecklades maskinella nätverkssystem över hela världen vars karaktär definierades av matematik, logik och binära koder.

Lutz Dammbecks Das Netz utforskar den ökände Unabombaren Ted Kaczynskis komplexa bakgrundshistoria och placerar honom inom det sena 1900-talets teknologiska nätverk – ett system som han kom att motsätta sig. Med en subversiv inställning till nätets historia kombinerar denna dokumentär spekulativ reseskildring med undersökande journalistik för att spåra avvikande motkulturella reaktioner på den cybernetiska revolutionen.

Oskars guldkorn är en återkommande serie filmvisningar där vår granne och cineast Oskar Hallberg från Biograf Panora presenterar en film som visas i dialog med den aktuella utställningen.