Christina Zetterlund
Tisdag 27 oktober 2015
kl 19

I samband med Allison Smiths utställning The Fort kommer Christina Zetterlund, med utgångspunkt i hantverk, diskutera att historien aldrig är neutral. I en tid när vissa krafter önskar vrida tillbaka klockan genom att åberopa kulturella, nationella och ekonomiska argument av tvivelaktig karaktär, är historiens spöke mer närvarande än någonsin och visar att det finns en intim koppling mellan nutid och dåtid i skapandet av såväl samtida som historiska subjekt.

Christina Zetterlund är konsthantverks- och designhistoriker verksam som professor i konsthantverkshistoria och teori på Konstfack.

Bild: Konsthantverk i Sverige del 1 (2015), red. Johanna Rosenqvist och Christina Zetterlund