eller

En uppenbarelse (av en aspekt av den metafysiska erfarenheten
som inte kan uppenbaras på något annat sätt)
Christina Ouzounidis
Onsdag 4 februari 2015
kl 19 på Mitt Möllan

Föredraget är ett försök av Christina Ouzounidis att utifrån sin egen praktik kretsa kring frågor om konstnärlig metod, materialitet och framträdelseformer; frågor som den konstnärliga praktiken alltid förhåller sig till men som på olika sätt aktualiseras i relation till den framväxande konstnärliga forskningen inom akademin.

Christina Ouzounidis är dramatiker och regissör och medverkar i utställningen A House of Several Stories på Signal med ett utdrag ur pjäsen Tid för ekot. Hon är aktuell med boken Spår av Antigone (2014) som har urpremiär på Göteborgs Stadsteater under våren.