Tisdag 22 maj 2012
kl 19

Charif Benhelima undersöker begrepp såsom identitet, minne/glömska, dokument och sanning genom bilder som utforskar vår uppfattningsförmåga, tid och rum, samt en känsla av osynlighet. Parallellt med det analoga fotografiet har han länge experimenterat med Polaroid 600. Även om hans verk ofta tar flera år att färdigställa, utgör Benhelimas estetiska, formella och konceptuella research en sammanhängande samling verk.

Charif Benhelima (f. 1967, Bryssel) bor och arbetar i Antwerpen. Benhelima är Iaspisstipendiat i Malmö (maj-juli 2012) med Konsthögskolan i Malmö som värdinstitution.