15 maj–13 juni 2004
Vernissage lördag 15 maj

Signal avslutar våren med en grupputställning där vi bjudit in Can Altay,Petra Bauer & Annette Krauss och New Beginings.

Utställningen tar sin utgångspunkt i olika sätt att granska eller arbeta i(med) det offentliga rummet. Diskussionen om var gränsen går mellan detoffentliga och det privata, hur det offentliga rummet har blivit allt merkommersialiserat och på vilket sätt dessa strukturer gör att människorutvecklar nya ”rum” eller förhållningssätt till den arkitektur som finnsär centrala frågor för konstnärerna.

Verket Minibar av Can Altay fungerar som en dokumentation av ”ickeplatser” i centrala Ankara som ungdomar använder som barer för att träffaspå kvällarna. Minibarerna uppstår på de platser som arkitektoniskterbjuder faciliteter såsom sittmöjlighet och avställningsyta.

Petra Bauer och Annette Krauss har under en längre tid samlat på historiersom presenteras i en publikation med titeln In search of a tool forsubversive actions in everyday life. Historierna rör både människorsvardagshandlingar och mer kollektiva politiska aktioner. Verket ställerfrågor om när och på vilket sätt en handling är subversiv eller inte.

Konstnärsgruppen New Beginings har under flera år arbetat med att brytabefintliga strukturer i det offentliga rummet. Deras ingrepp sträcker sigfrån utplacerande av liggvänliga parkbänkar till radiosändningar. PåSignal kommer de att visa hur man genom potatis*, som råvara, kan bildaett eget kretslopp.

*Early Puritan är en klassisk potatissort