Andrea Geyer & Sharon Hayes

31 maj–16 juni 2002
Vernissage fredag 31 maj

Signal är stolta att presentera Cambio de Lugar_Change of Place, ett projekt av de New York-baserade konstnärerna Andrea Geyer och Sharon Hayes. Geyers och Hayes’ konstnärliga arbete kretsar kring kulturella och historiska samband mellan olika representationer av socialt kön. I augusti 2000 var både Geyer och Hayes inbjudna att presentera sina arbeten på La Panaderia, ett alternativt galleriprojekt i Mexico City. I processen att relatera sina arbeten för att visas i denna kontext föddes frågor som ledde till samarbetsprojektet Cambio de Lugar_Change of Place.

I verket använder sig konstnärerna av en intervjustruktur, med ett antal frågor kring samtida diskussioner om genus och feminism, som initierar en dialog mellan de kvinnor och mellan de platser som verket utförs på. Detta ständigt växande projekt har även utförts i New York och i Wien. På Signal visas 14 intervjuer från dessa tre platser.

Varje intervju har tre agenter – intervjuaren, den intervjuade och översättaren. Genom att samtalen översätts kontinuerligt mellan olika språk pekar verket på hur terminologi och översättning är i ständig omförhandling, som i sin tur påverkar en teori, dess genomslag och adaptation. Varje översättares “kamp” visar på hur översättning av diskussioner rörande feminism och socialt kön resulterar i en rad problem, på både en språklig liksom kulturell och historiskt kontextuell nivå. Samtidigt visar verket på den mångfald avancerade feministiska strategier, som vuxit fram sedan 60- och 70-talet.

Cambio de Lugar_Change of Place visas i samband med Feminist Festivalen arrangerad av Konsthögskolan i Malmö och Rooseum.